På vårt fertilitetscenter kan vi hjälpa dig om du har problem att bli gravid.

Vid det första besöket, med de medicinska testen som undersökts, kommer vi att bekräfta lämplig behandling för ditt fall.

BEHANDLINGAR

Bland dessa metoder kan vi först och främst skilja dem med låg komplexitet, såsom hormonstimulering eller inte eller intrauterin insemination som tidigare behandlats. Nedan finns en lista över de viktigaste behandlingarna vi utför:

 • Artificiell insemination
 • ICSI
 • Embryonöverföring
 • Förglasning av oocyter och embryon
 • Preimplantation genetisk diagnos
 • Frysförvaring
 • In vitro-fertilisering

BEHANDLINGAR

Det finns också metoder med hög komplexitet, såsom in vitro-befruktning, CSII (intra-cytoplasmisk mikrosperminjektion) eller pre-implanterbar genetisk diagnos. Nedan finns en lista över de viktigaste behandlingarna vi utför:

 • Assisterad kläckning
 • Sugfragment
 • Long Blastocyst Culture
 • PICSI: (Fysiologisk ICSI)
 • Embryo Omfång
 • R.O.P.A.
 • Antagande av embryon

En specialist kommer att ge dig olika behandlingsval baserade på dina specifika hälsobehov

Vi sätter ihop certifierade certifierade fertilitetsspecialister för att erbjuda ett komplett utbud av fertilitetsbehandlingsalternativ. Som en del av det kompletta utbudet av tjänster utmärker vårt team diagnos och behandling.